Bugün : 31 Ekim 2014        
 
Forumdaki Son cevaplar : arıcılık malzemeleri.. uzman arıcılık .. varroa .. Polen Tuzakları.. Arıcı Ekipmanları .. Süzme Karakovan Balı Olur mu?.. polen tuzakları.. Ana arı nasıl üretilir?.. Arı deyip geçmeyin...... Akıllı Kovan..
      [ Kırkkovan Arıcılık Üretme Çiftliği Forum ] [ Ana (Kraliçe) arı üretme ] [ Ana arı nasıl üretilir? ]
MechuL
[Üye]Yaş : 20
MSN : gwolkan@gmail.com
Mesaj sayısı : 2
Ana üretimi yaparken sırasıyla aşağıdaki uygulamaları yapmamız gerekmektedir: BAŞLAMA KOVANLARININ HAZIRLANIŞI ; Başlama Kovanı: Ana arı yetiştiriciliğinde transferi yapılan larvaların kabul edilerek ana arı gözü olarak geliştirilmesi, gözün içindeki larvayı beslemeye başlaması, başlama kovanı olarak hazırladığımız bu kovandaki arılar tarafından gerçekleşir. - Bu aşamada gözlerin kabullenmesinde kullanılan kovana başlangıç, başlama kovanı diyoruz. - Ana arı gözlerinin bakıcı (başlama) kovanlarına veriliş tarzı çok önemlidir. Bakıcı arılar yetiştiriciliğin temelini teşkil eder. Başlama kovanı olarak hazırlanacak kovanlar az oğul veren ya da bu yönde selekte edilmiş kovanlar olmalıdır. Arı yavru oranı birbirine denk güçlü koloniler olmalı, kovan ısısının muhafazası amacıyla arı hacim ilişkisi başlama kovanlarında dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. - 9-10 çerçeve koloni populasyonuna sahip ailelerde transferden 6-7 gün önce ana arısı 1 çerçeve arı ile birlikte boş ruşet kovana alınır. - Başlama olarak hazırlanan kovandaki açık gözlü yavrulu petek alınarak diğer kovanlardaki kapalı yavru içeren peteklerle takas edilir. Böylelikle başlama kovanımıza arzu ettiğimiz 6-12 günlük genç işçi arı oluşumu sağlanmış. - 5-6 gün sonra başlama kovanındaki oluşacak ana arı gözleri tahrip edilerek kovan içinde tabii olarak ana arı gözü oluşturulabileceği gibi açık gözlü yavru bırakılmamış olunur. Dolayısıyla başlama kovanları 6-7 gün sonra larva transferinde kullanılabilecek düzeye getirilmiş olunur. - Başlama kovanlarında transfere başlamazdan önce arı hacim ilişkisine orantılı olarak fazla petekler alınarak bir bez veya brandayla boşluk kısmı tamamen kapatılır. - Başlama kovanlarında 6-12 günlük genç işçi arı populasyonu her dönem için maksimum seviyede bulundurulmalıdır. Bu amaçla 4-5 günde bir çıkmak üzere yavrular içeren ve açık gözlü larva bulunmayan yavru petek başlama kovanımıza takviye olarak verilir. Yavrusu çıkmış boş petek dışarıya alınır. - Başlama kovanımız; 8-9 çerçeve yavru arı populasyonuna sahip ise 30-45 adet larva transferi yapılmış ana arı gözü verilebilir. Transferde verilen göz sayısının miktarı düştükçe ana arı larvalarına ifraz edilen süt miktarı artacaktır. - Başlama kovanlarında polen ve nektar girdisi ön planda tutularak şurup ve polen ikame yemlerle beslenmesi devamlılık arz etmelidir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BİTİRME KOVANI HAZIRLANIŞI ; Bitirme Kovanları: Başlangıç kovanından 24 saat veya 48 saat süreyle ana arı gözü olarak kabullenmiş ve beslemeye alınmış ana arı gözlerinin pupa devresi sonuna kadar gerek beslemenin gerekse kuluçkanın yapıldığı kovanlardır. - Bitirme (besleme) kovanları, kabullenmiş ana arı gözlerine gerek besleme ve gerekse kuluçka işlemi yaptırılacağından güçlü koloniler olması azami 16-18 çerçeve arı populasyonuna sahip olmalıdır. - Arıcılarımızın Nisan Ayının 2. yarısında ana arı taleplerinin yoğun olması nedeniyle Müessesemizi erken ana üretimine sevk etmiştir. Bu amaçla hazırlanan bitirme kovanlarında bazı değişiklikler yapma zorunluluğu getirilmiştir. Mart ayının son haftasında veya Nisan ayının ilk haftasında ilave kat isteyen arı ailesi bulmanın güç olması ve bitirme kovanlarının ana arılı olması zorunluluğu nedeniyle mevcut 10 çerçeve aile kondisyonuna sahip kolonilerde bitirme kovanı hazırlama zorunluluğu hasıl olmuştur. Bu amaçla 10 çerçeve kapasiteli kovanların ana arısı 4 çerçeve arısı ile birlikte kuluçkalıkta bırakılır, diğer 6 çerçeve yavrulu ve arısı ilave kata (ballık) alınır. Kuluçkalıkla ballık arasına ana arı ızgarası konur ki ana arı bu bölgeye çıkıp yumurtlamasın. Kuluçkalık ve ballıktaki boşluk kısımlar tamamen branda veya bez ile kapatılır. - Bitirme kovanları, kabullenmiş ana arı gözleri verilmezden 2-3 gün önce hazırlanmalıdır. Kabullenilen ana arı gözleri bitirme kovanına verilmezden önce, açık gözlü yavrular içeren peteklerin kabullenilen gözleri içeren çıtanın sağına ve soluna gelecek şekilde yerleştirilerek genç arının buraya teksif edilmesi sağlanır. - Bitirme kovanları 7-8 günde bir kontrol edilerek kuluçkalık ve ballık arasındaki yavrulu ve yavrusuz petek takasları yapılarak ballık kısmında yani, ana arı gözlerinin bulunduğu bölümde genç ana arı oluşumu sağlanmalıdır. - Bu şekilde hazırlanan bitirme kovanlarına beslemede oluşacak aksaklıklara meydan vermemek için 30’dan fazla kabullenmiş ana gözü verilmemelidir. - Devamlılık arz edecek şekilde polen ve nektar ikame yenlerle beslenmelidir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DAMIZLIK KOVANLARIN HAZIRLANMASI ; - Larvaların alınacağı damızlık larvalık kolonilerde yapılacak ön hazırlık, transferin pratik ve uygulanırlığı yönünden önemlidir. Transfer programı doğrultusunda öncelikle damızlık olarak kullanılacak koloniler iki taraflı ana arı ızgarası ile bölünmüş kovanlara aktarılır. Transferden 5 gün önce ana arı bir yavrulu ve bir adet hafif esmer boş bir petek ile iki ızgara arasına hapsedilerek ana arının verilen boş peteğe yumurtlaması sağlanmış olur. Böylelikle; - Ana arı 4-5 gün önce bu peteğe yumurtlamış ve yumurtalar transfer gününde ideal yaşa ulaşmış olacaktır. - Daha homojen larvalı çerçeve elde edilir. Transferi yapan arıcı için daha pratiklik sağlanır ve zamandan tasarruf edilir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ERKEK ARI ÜRETİMİ; Bu amaç için seçilmiş olan koloniler daha önceden hazırlanan iki tarafı ana arı ızgarasıyla bölünmüş kovanlara aktarılır. Aktarmayı müteakip ızgaraların iç tarafına 1 adet ballı, 1 adet de daha önceden hazırlanan erkek arı gözlü petekle ana arı konur. Ana arının erkek arı gözlü peteğe yavru atmasını teşvik amacıyla şuruplamaya devam edilir. Yumurtaların larvaya dönüşmesini müteakip bu erkek gözlü petekler diğer kolonilere verilir. Alınan bu peteklerin yerine boş erkek arı gözlü diğer petekler verilerek periyodik olarak erkek arı üretimi sağlanmış olur. Bu üretim aşamalarına ana arı üretiminden 8-10 gün önce başlanmalıdır. ANA ARI YÜZÜKLERİNİN HAZIRLANMASI; Yüksüklerin yapımı için; - Takoz üzerine 15 adet 9-10 mm. çapında 7 cm. boyunda portakal ağacından tornada yapılmış göz kalıpları monte edilir. - Mum eritmek amacıyla çift cidarlı 45 cm. boyunda 17 cm. genişliğinde 8 cm. iç derinliğinde mum eritme teknesi kullanılır. - Göz yapımından bir gün önce göz kalıbı suya ıslanarak kalıbın şişerek kaygan bir yapı oluşturması sağlanır. - Mum eritildikten sonra önce gözlerin monte edileceği çıtaya kaşıkla mum dökülerek kalınlık oluşturulur. - Göz kalıbı sudan çıkarılarak önce suyu silkilir. Mum teknesine 8-9 mm. derinliğe batırılıp çıkartılır. Hemen daha önceden mum dökülen çıtanın üzerine düzgün ve dik bir şekilde oturtulup çıta ile göz tabanına kaşıkla mum dökülüp gözlerin çıtaya yapışması sağlanır. Hemen göz kalıbı ve çıta birlikte su teknesine batırılıp işaret parmakları yardımıyla eşit kuvvetle itilerek göz kalıbının gözlerden ayrılması, gözlerin çıtaya monte edilmesi sağlanır. Hazırlanan bu gözler transferde kullanılmaya başlanabilir. LARVA TRANSFERİ; Damızlık kovandan alınan daha önceden bırakılan boş petek 1 ila 1,5 günlük homojen larva içermiş şekliyle transfer için alınır. - Transferde tornada yaptırılmış bir ucu eğimli metal kaşıklar kullanılır. - Transfer rüzgar ve direkt olarak güneş almayan kapalı ortamlarda yapılmalıdır. - Ortam sıcaklığı 22-28 ºC, nemin de % 50-55 olması arzu edilir. - Larva transferi için petekteki larvanın sırtından kaşık nemlendirilerek kaşığın ucuna alınır. Alınan larva tersi bir hareketle yapılan gözün tabanının tam ortasına bırakılır. ÇİFTLEŞTİRME KOVAN HAZIRLIĞI ; Çiftleştirme kovanları; 3 ve 4 ayrı bölmelerde birer aile ihtiva edecek olan ruşet (çiftleştirme) kovanlarıdır. - Ana arı gözlerinden çıkan ana arılar çıkmazdan 1 gün önce periyodik olarak çiftleştirme kolonileri oluşturulur. Bu amaç için diğer anaç kovanlardan alınan 1 adet yavrulu ve arılı petek, 1 adet de temel petek ile birlikte ruşet kovanların bölmelerine konur. Oluşturulan ruşet kovanlar arılıktan 5-7 km. uzağa çiftleştirme yöresine yerleştirilir. Ruşet kovanın yerleşiminde üçgenvari ve 2-4 m. aralık olacak şekilde olmasına özen gösterilir. - Çiftleştirme yöresinde ruşet kovanların yerleştirilmesini müteakip çıkmak üzere olan ana arı gözlerinden her aileye 1 adet monte edilir. - Erkek arı oluşturulan koloniler de çiftleştirme alanlarına yerleştirilmiş olacaktır. - Çiftleştirme yöresinin bölgenin en sıcak alanı olmasına özen gösterilmelidir. - Yerleştirmelerde renk ve koku özelliklerine dikkat edilmelidir. - Ailelere, çıkmak üzere olan ana arı gözlerinin takılmasına müteakip 4 gün sonra kontrol yapılarak çeşitli nedenlerle sakat çıkan anaların yerine tekrar çıkmak üzere olan ana arı gözü takılarak ailenin gerek kendi ana kazanmasının önüne geçilir ve gerekse yalancılaşmasına meydan verilmemiş olunur. Koloniler kötü hava şartlarında polen ikameli yemler ve şeker şurubu ile beslenmelidir.
--------------------
arIm baLım peteğim!
04.03.2008 00:56:08
                          

erdalodabas
[Üye]Yaş : 0-10
MSN : Yazmamiş
Mesaj sayısı : 9

Her arıcı koloni yönetiminde başarılı olasbilmek için kendi ana arısını kendisinin üretmesi gerekmektedir.Kolonilerini takip ederek diğerlerine göre üstünlükler gösteren bir koloniden alacağı damızlık ile işe başlamalı kendi arılığının asillerini yetiştirmelidir.

Dışarıdan alınanlar yöresel ekotip değilse başarılı olmamakta, sahibine hüsran yaşatmaktadır.


--------------------
www.aricilikmalzemeleri.web.tr
13.02.2012 16:35:06
                          

[1]
     

Foruma Açılan son 5 konu
Açan
Forum istatistikleri
arıcılık malzemeleri..
uzman arıcılık ..
varroa ..
Polen Tuzakları..
Arıcı Ekipmanları ..
esbal
esbal
muzun02
erdalodabas
erdalodabas
Forumdaki 6 Kategoride 19 Forum var , Bu forumlara açılan 20 Konuya 31 Cevap yazıldı..
Kimler online :  Online üye yok..

2006 &; Copyright Kırkkovan Arıcılık Üretme Çiftliği